Adatvédelmi szabályzat

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Aradi Mónika  ( a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Fenntartom magamnak a jogot, hogy a jelen tájékoztató bármikor megváltoztassam. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítem a közönségét.

II. Adatkezelő

Név: Aradi Mónika e.v.

Székhely: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 23 5/5

Adószám: 53023524-1-26

Közösségi adószám: HU53023524

Nyilvántartási szám: 52781443

E-mail: info@pandakreativ.com

III. Adatvédelmi tisztviselő

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. A kezelt személyes adatok köre

 1. Kapcsolatfelvétel – A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap / elhelyezett e-mail cím célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérek megadni. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 2. Online vásárlás – A honlapon keresztül rendelt termékek esetén nevet, szállítási címet, számlázási címet, e-mail címet, telefonszámot kérek. Ezek a számlázáshoz és a szállításhoz szükségesek. A számlázásra jogszabály kötelez.
 3. Blog hozzászólások – A blogon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az Akismet szolgáltatása szűri.
 4. Hírlevél – Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet küldök annak, aki ehhez hozzájárult. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni.
 5. Közösségi média – Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube oldalamon is találkozom személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutok.
 6. Cookie-k (Sütik)
 • Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • Megkönnyítik a weboldal használatát;
 • Minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Panda kreatív weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  A Panda kreatív weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Panda kreatív információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

V. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésem a következő tevékenységeknél:

 • reklámot is tartalmazó hírlevél küldése
 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • Facebook oldal, Instagram fiók, Twitter fiók, Youtube csatorna, Pinterest oldal üzemeltetése
 • blogon történő hozzászólás
 • látogatottsági statisztika készítése

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulásodat hírlevél esetén visszavonhatod a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással. A közösségi oldalaknál visszavonhatod az oldal kedvelésének megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérlek, írj egy rövid üzenetet az info@pandakreativ.com email címre.

VI. Az adatok tárolásának időtartama

 • Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de 30 naponta felülvizsgálat
 • Blogon beérkezett kommentek (név, email cím, hozzászólás) – törlési kérelemig
 • Hírlevélre feliratkozás (név, email cím) – leiratkozásig
 • Facebook oldal, Instagram fiók, Twitter fiók, Youtube csatorna, Pinterest oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
 • Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, tárgyév + 5 év
 • Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig
 • weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
 • GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

VII. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat veszek igénybe.

Tárhelyszolgáltató: 

Intrex-Hosting Kft.
8000 Székesfehérvár, Nyitrai u 49./4.

E-mailek fogadása és küldése: 

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Hírlevél:

MailChimp
Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Facebook / Instagram oldal: 

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA

Youtube oldal:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Pinterest oldal:

Pinterest-Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Google Analytics:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Twitter fiók:

Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.

Fürgefutár: 

Fürgefutár.hu Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12. III.em.

Foxpost:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János
utca 9.;

Postapont vaterafutáron keresztül:

Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

VIII. Az érintett jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz.

Weboldalam látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az általam kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni ügyfelem, megbízóm, weboldal látogatóm kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet törölnöm kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelem/megbízóm/weboldal látogatóm kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntésem.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfelem / megbízóm igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a felhasználó / ügyfelem / megbízóm tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelem / megbízóm hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelemet / megbízómat előzetesem tájékoztatom.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelemet/megbízómat/a felhasználót kérésre tájékoztatom a címzettekről.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IX. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, felülvizsgálom a tartalmat. Ha vállalkozásom tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetek be, szintén átírom.